Het gilde St.Willibrordus Vlierden vierde op zondag 7 november de jaarlijkse patroondag. Tijdens deze dag werd gildebroeder Pedro Fransen gehuldigd voor zijn 60 jaar als lid van het Vlierdens gilde. Hij werd allereerst door kringvoorzitter Henk de Hair onderscheiden met de medaille 60 jaar gildebroeder van Kring Peelland.

Aansluitend hierop werd hij tevens benoemd tot erelid van het gilde. Koning Johan van Cuijk spelde hem het kleinood van Erelid op.

Pedro is 60 geüniformeerd en actief lid van het gilde. Op 16 jarige leeftijd werd hij door Willem Meulendijks voorgedragen om als vendelier toe te treden. Dit heeft hij 15 jaar actief gedaan totdat zijn gestel het niet meer toeliet. In het begin kreeg hij les van Toon Engelen in de manege van Hub van Doorne, die de Deurnese gilden een warm hart toedroeg. Op de fiets naar Deurne met daarna vastgebonden de vendelstok.

In 1963 werd hij penningmeester en lid van het bestuur tot 1977. Hij bewaarde de kas in een missiebusje van de Zusters van Aarle-Rixtel, wat bij een opruiming in 1990 weer tevoorschijn kwam. In 1980 nam hij de taak van kapitein (commandant) op zich en dit doet hij nog steeds zij het nu met de beperking van te voet gaan, maar op de cruciale momenten geeft hij steeds correct de commando’s, al 41 jaar lang. Uitoefende deze functie is hij in 1983 weer toegetreden tot het bestuur en is hij bestuurslid gebleven tot 2008. Uiteindelijk in totaal 29 jaar.

Hij nam weliswaar afstand van het bestuur, maar bleef tot heden verbonden door zijn  functie van kapitein en al 38 jaar als vertegenwoordiger van het gilde bij het bestuurlijk overleg van de vier Deurnese gilden.

In 1986 kocht het gilde een flambert voor eigen gebruik. Pedro werd aangesteld als beheerder van het wapen. Om de functie een gildenaam te geven werd hij benoemd tot doelmeester en wapenmeester van het gilde. De taak van doelmeester is toe te zien op de veiligheid bij het schieten en het vrijgeven van de te schieten doelen. De doelmeester kan zich doen ondersteunen door doelgezellen, die deeltaken voor hun rekening nemen.

De functie van doelmeester heeft hij 31 jaar uitgeoefend, maar is hieraan nog verbonden als doelgezel. Door zijn jarenlange inzet voor het gilde is het meer dan terecht, dat hij benoemd is tot erebroeder van het Vlierdens gilde.

Pedro Fransen gehuldigd voor 60 jaar gildebroeder
Getagd op: