Cafe zaal ThijssenAl meer dan vijftig jaar is het gilde thuis bij café-zaal Thijssen aan de Pastoriestraat in Vlierden.

Het gilde, beter de broederschap werd in vroegere eeuwen verpacht aan de best biedende kastelein. In oude geschriften werd vermeld hoe het gilde werd verpacht en waaraan een café moest voldoen om gepacht te worden. Rond 1900 was dit nog aantrekkelijk daar Vlierden een zevental café’s rijk was. De kastelijn, die de schut kon pachten was verzekerd van vaste klanten.

Regelement van de verpachting der schut.

  • Art.1 De schut word verpacht voor den tijt van 3 kermissen. Mocht er soms bij den huurder vertrek of sterfgeval plaats hebben word de schut opnieuw verpacht waar de dekens recht op hebben.
  • Art.2 De kastelijn welke de schut pacht, moet gelegen zijn in de kom der gemeente (Vlierden) en moet vergunninghouder zijn.
  • Art.3 Die de schut pacht moet voorzien zijn van een behoorlijk vertrek voor de viesianten en een behoorlijke kelder.
  • Art.4 Met dekermis moet de kastelijn 1 cent in bieren. De schut wordt verpacht per beker en 2 glas uit de lieter. De kastelijn, die de schut pacht moet een dag na de verkiezing der dekens op den akker werken.
  • Art.5 Er wordt voor de maaltijd 40 cent per man betaald en voor de koffie 15 cent. Bij het slaan van de tap moet s’ avonds de koffie gereed zijn.
  • Art.6 Met St.Hubert heeft de schut het recht om zelf het bier in te lagen.

Op een foto uit 1906 is het gilde te zien voor het café van de familie van Heugten. Daar hierop ook de nieuwe dekens te zien zijn, was het gilde hier thuis.

Daarna tot 1940 had het gilde ook nog zijn intrek bij Peerke Verberne, bij oudere mensen nog wel bekent van de winkel van Noud Janssen en Mien Verberne aan de Pastoriestraat, daar waar nu de huizen van de families Jacobs en Knapen staan. Een verhaal uit die tijd vaak verteld door Sien Verberne, ook een dochter van Peerke; Vroeger waren er ook de jonge mannen van Brouwhuis bij de schut. Ondanks dat zij vaak niet van hun vrouwen mochten komen, wisten ze het zo te regelen dat zij met Vlierden kermis een kalf of ander vee naar Deurne moesten brengen. Met het kalf aan de hand naar Deurne. Nadien even bij de schut aansluiten om Vlierden kermis te vieren. Op het opkamertje, dat bij Peerke dienst deed als schutskamertje werd menig fles wijn genuttigd. Hannes Manders proostte een keer zohevig dat hij de fles wijn door het zachtboard plafond stak en boven op de zolder uitkwam. Toen zij s avonds weer op Brouwhuis aangingen was de beurs weer leeg en was het kalf weer “opgedronken”.
Hoe het afliep wilde Sien nooit zeggen.

In het najaar van 1949 met het schutsbier drinken (3 november de dag van St.Hubertus) in het café van Piet Thijssen werd door enkele oude broeders en jonge mannen het plan opgevat om het gilde nieuw leven in te blazen. Piet Thijssen gaf hen het nodige krediet, want de schutskas was zo goed als leeg. Piet Thijssen was een kastelein en verenigingsman. Vele verenigingen vonden hier toen ook hun onderdak. Sindsdien is café Thijssen de thuisbasis van het gilde. Het gilde heeft Piet ook geëerd door hem het erebroederschap te verlenen. Zoon Ricus en kleinzoon Leon zijn ook het gilde trouw gebleven. Na de verbouwing van de café is het schutskamertje in takt gebleven en houdt het gilde hier nog steeds de bijeenkomsten. In de schutskamer is een vitrinekast met zilver en gebruikvoorwerpen te bezichtigen.