Vendelier
De vendelleider begeleidt en vertegenwoordigt de groep van vendeliers. De vendeliers zijn heden de strijders van het gilde. Zij verkondigen met het vendelspel symbolisch de strijd tegen het kwaad.

Dit vendelen is vastgelegd in het vendelgebed. De vendelleider wordt gekozen uit de groep van vendeliers en aangesteld door de dekens.

Vendelgroet 2010
Foto: Vendeliers brengen vendelgroet (2010)

Acrobatiek vendelen

Foto: Acrobatiek vendelen (2004)
Foto: Acrobatiek vendelen (2004)
Foto: Acrobatiek vendelen (2004)