Koning 2019 - 2022
Koningsbreuk
De huidige koning is Johan van Cuijk
Medaillon koningin

De koning vertegenwoordigt het gilde door zijn aanwezigheid. Het draagt het koningszilver met ere, verzorgt en bewaart het. De koning ziet toe, dat in het gilde de regels worden nageleefd. Binnen een jaar na aanvaarding van het koningschap moet er een nieuw koningsschild aan de papegaai hangen en moet er een koffietafel aan de leden zijn gegeven.

Sinds 2007 mogen vrouwen ook lid worden van het gilde St. Willibrordus. In de statuten is opgenomen dat de benamingen en titels gelijk blijven. Echter bij een vrouwelijke koning is de titel voor de levensgezel “gemaal van de koning”.

Door de jaren heen zijn er verschillende koningen geweest binnen het gilde. De namen blijven bewaard door het koningsschild. Deze schilden kunt u bekijken onder koningen van het gilde.