Parochiekerk VlierdenHet gilde nauw verbonden is met de parochiekerk. Toen Vlierden nog geen parochiekerk had, was Vlierden aangewezen op de kerk van Deurne en de daarmee samenhangende kerkelijke gebruiken. De broederschap van St.Wilbert heeft zich door de eeuwen heen ingezet voor de kapel ter ere van St.Willibrord.

Vlierden werd een eigen parochie met een eigen kerk. Daarvoor zetten de broeders zich regelmatig in voor deze kerk en verrichten zij hand en spandiensten. Vaak wordt gedacht dat het gilde een kerkelijke vereniging is. Dit is geheel onjuist. De band met het geloof was vroeger vanzelfsprekend. In het verleden was het gilde de enige vereniging van Vlierden. Eerst eind19-de eeuw ontstonden andere verenigingen. Het gilde werd daarom ook alleen gevraagd om evenementen en processies op te luisteren. In die tijd verwierven de gilden vaak ook privileges bij het kerkelijke gezag. Respect wederzijds. Vele gebruiken hadden toen zijn oorsprong. Een typisch Vlierdens gebruik is al het gilde ter kerke gaat, dat het gilde toestemming vraagt om de kerk te mogen betreden. Als de kerkdeuren gesloten zijn, wordt 3 keer met de bol van het vaandel tegen de kerkdeur geklopt. De pastoor opent hierop de kerkdeuren en is het gilde welkom. Ook laten de dekens elk jaar twee H.missen lezen een op kermismaandag en een op Willibrordzondag.

Tentoonstelling kerkTentoonstelling kerk Het gilde heeft geen altaar in de kerk, maar de mis op kermismaandag wordt gelezen aan het altaar bij St.Willibrord. De gebruiken zijn tijdens de diensten van het gilden, dat alle gildebroeders offeren minimaal een “zilveren stuk” (dus geen koperen munten) op de gildetrom voor het welzijn van de parochiekerk. Tijdens de consecratie worden het vaandel en de vendels geneigd voor het allerhoogste. Na de dienst wordt voor de kerk ten overstaande van de bevolking de eed van trouw gebracht aan het geestelijke gezag. Als het geestelijke gezag in functie de straat opgaat, zal het gilde hen begeleiden.

Bij de gildebroeders is het geestelijke leven belangrijk. Zo is het gilde vaak aanwezig indien een gildebroeder trouwt of overlijd. Tijdens de uitvaart van een gildebroeder is de kist getooid met het gildevaandel met daarop het koningszilver. De overleden gildebroeder is die dag koning van het gilde. Als laatste neemt het gilde afscheid van de gildebroeder en zal hem naar zijn laatste rustplaats brengen. Nadat de kist in het graf is afgedaald, is de rouwperiode van het gilde voorbij en zal het gilde met een normaal klinkende trom van het kerkhof afkomen.

Vaak heeft het gilde een tentoonstelling in de kerk ingericht, waar al deze aspecten te zien waren. In 1979 heeft het gilde een nieuw vaandel in gebruik genomen. Achter in de kerk hangen twee lijsten met de medaillons uit het oude vaandel. Deze zijn daar ter bezichtiging neergehangen.