Schutse – Broederschap – Saamhorigheid

Koning 2019-2022
Koning 2019-2022

Nieuwe koning 2019-2022
30-05-2019
Met het 187-ste schot heeft zich tot koning van het gilde St. Willibrordus geschoten voor een periode van 3 jaar Johan van Cuijk.

Koning bij het gilde betekent, dat hij het Vlierdens gilde als eerste  vertegenwoordigd. Zo zal namens het gilde prijzen en presentjes uitreiken en geschenken voor het gilde ontvangen.

Hij heeft de plicht om binnen een jaar een zilveren schild aan de papegaai te hangen en een koffietafel te geven aan de gildeleden. 

Donderdag 26 september najaarsvergadering van het gilde

Om 20:00 uur begint de najaarsvergadering in het het schutskimmerke  van gildehuis Thijssen. Er zal worden gestemd over twee nieuwe leden, die zich vooral bezig houden met het vlakboogschieten. Verder zal het programma voor 2020 worden vastgesteld. De afgelopen en de komende activiteiten zullen ter sprake komen, alsmede welke richting het gilde zal uitgaan.