Schutse – Broederschap – Saamhorigheid


Zondag 29 mei a.s.
Schietwedstrijd op de houten vogel

Aanvang wedstrijd om 13.30 uur

Bij de schutsboom achter het voetbalveld

Zoals bij het koningschieten wordt er geschoten met een flambert
op een houten vogel. Iedereen boven de 18 jaar
kan hieraan deelnemen. Legitimatie verplicht.

De nieuwe data voor de kofferbakverkoop 2022 zijn bekend. https://kofferbakverkoop.gildevlierden.nl/