Kapitein
Hij leidt het gilde. Hij zorgt, dat het gilde overal op tijd aanwezig is en dat de gildeleden zich behoorlijk gedragen. Hij is herkenbaar aan het kapiteinsschild en kapiteinszwaard. De koning kan iemand verzoeken kapitein van het gilde te zijn.

Foto: Kapitein (2009)