SchutsakkerHoe het gilde aan de akker is gekomen is niet bekend. Wel wordt er op kadasterkaarten rond 1850 al over een schuttersveldje of schutsakker gesproken. Deze lag bij de Vlierdense korenmolen. De schutsboom in 1900 stond midden in het dorp op het plein voor de school op de splitsing Brouwhuisweg Schooteindseweg daar waar nu de kiosk staat.

Voor de oorlog in 1931 is achter de nieuwe jongensschool (nu de Vliersprong) een nieuwe boom opgericht. In de betonnen voet werden de namen gekrast van de overheid zijnde; Piet Jacobs koning, Piet Driessen deken, Willem van Otterdijk kapitein en Thijs van Rijssel vaandrig. De boom is verscheidene keren verplaatst in verband met de oprukkende woningbouw. Eerst achter het voetveld, dat lag achter de kerk. Daarna achter het voetbalveld achter de gymzaal. En uiteindelijk in 1982 de huidige plaats op eigen grond en weer achter het voetbalveld maar nu aan de Karnweg. In 1990 onthulde het gilde een gedenksteen met daarop de namen van de oprichters gebeiteld.

Wat voor de schutsboom geldt, geldt ook voor de schutsakker. Met de ruilverkaveling in de 60-tiger jaren. De akker was in pacht door Thijs van Rijssel en later door zoon Martien. Daar Thijs zijn land ook opnieuw verkaveld werd, kreeg deze het land toegewezen aan de Karnweg. Zodoende is de schutsakker verplaatst van de molen naar de akker aan de Karnweg. Sindsdien is deze akker in gebruik als weiland.