Beste gildebroeders en zusters,

Half september is het bestuur voor het eerst fysiek bijeengekomen om het een en ander te evalueren en te besluiten. Het is tegenwoordig  moeilijk iets te regelen of te organiseren. Nu de Corona maatregelen weer zijn aangescherpt en wat de komende tijd ons weer te verwachten staat, blijft alles onzeker. 

Zelf hebben we half juni de draad opgepakt om buiten te gaan kruisboogschieten. De schutters misten het sociaal contact en de onderlinge strijd. Zo was het plan van het bestuur om met Willibrordzondag bijeen te komen en een brunch te houden om de sociale binding tussen de gildeleden weer een impuls te geven. Op dit moment is het niet uitvoerbaar. Of het kruisboogschieten in Den Doel na 1 november weer mogelijk is, blijft de vraag. Momenteel heeft Rozenjacht hun deuren gesloten.

De activiteiten van 2020 met o.a. de koffietafel van de koning zijn opgeschort naar 2021. Het bestuur heeft een voorlopig besluit genomen om deze termijn van de koning met maximaal één jaar te verlengen, waardoor het volgende koningsschieten in 2023 zal zijn.

Financieel is het gilde nog steeds gezond ondanks de grote uitgave voor een nieuwe grasmaaier dit jaar. Door het onverwachte van Corona is de contributie en eventuele abonnement van “De Gildtrom” voor dit jaar nog niet geïnd. Ook het bestuur heeft zich hierover gebogen en heeft besloten om de contributie voor 2020 te halveren ter dekking van de vaste lasten. Binnenkort zal deze worden geïnd.

Nieuwe leden. Gebruikelijk wordt er over nieuwe leden gestemd tijdens een ledenvergadering. Daar deze dit jaar niet zijn doorgaan, is bij besluit van het bestuur met terugwerkende kracht van 1 januari 2020 aangenomen als lid van het gilde; Jacqueline van Breemen, Gaby van den Nieuwenhuizen en Toos Venner.

Net als voorgaande jaren heeft de Rabobank besloten om verenigingen te steunen door middel van de RABO CLUB SUPPORT (voorheen Rabobank Clubkas Campagne). Het stemmen verloopt anders dan voorheen. Als lid van de Rabobank ontvangt u geen stemcode per mail of post. In de genoemde periode kunt u stemmen via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren.

Allen veel sterkte in deze stille doch roerige tijd. Let op elkaar en blijf gezond.

Namens het Bestuur
Secretaris Peter van Otterdijk

Gildenieuws oktober 2020
Getagd op: