Foto: Dekens (2011)

De taken van de dekens
De Dekens waken ervoor dat de caert en de statuten worden nageleefd. Zij innnen de boetes en verzorgen de ceremoniƫn van de caert bij o.a. het koningschieten en het afnemen van de koningseed. Bij de vergaderingen openen en sluiten zij met de christelijke groet en zij verzogen de dekenkaars. De kaars wordt ontstoken bij vergaderingen en bij speciale bijeenkomsten van de gildeleden.

De Dekens verzorgen de teerdag omstreeks november en voeren het woord en houden toespraken. Zij kunnen dit echter overdragen aan de hoofdman. Zij zorgen ervoor dat er een H.Mis wordt gelezen voor de levende en overleden van het gilde met kermismaandag en Willibrordusdag.

Zij stellen voor gildeleden bepaalde taken voor, zoals tamboer, standaardruiter, vendelleider, doelmeester en koningsknechten.

Herkenning van de Dekens
De Oude Deken draagt de grote St.Willibrordus (linker afbeelding bovenaan) en de Jonge Deken draagt de kleine St.Willibrordus (rechter afbeelding bovenaan).

Het uitdragen van de Dekens
De oude deken neemt plaats op een stoel met een kussen. Het kussen is het symbool van verhevenheid, wijsheid en rust.
Ten overstaande van de koning, verklaren de dekens dat zij hun taken zullen volbrengen.
De vrouw van de kastelein wordt uitgenodigd om de oude deken zijn handen te wassen ten teken, dat hij zijn taak in reinheid zal aannemen. Hij geeft een zilverstuk aan de vrouw.
De gildeleden offeren een zilverstuk voor het welzijn van de dekens. De dekens schenken de dekenwijn.
De oude deken zal dragen als teken van zijn waardigheid de grote Willibrordus op stok en de jonge deken de kleine Willibrordus op stok. Zij kunnen ook iemand toestaan deze in hun naam te dragen.

In het jaar 2002 hebben de broeders van de Schutte van St.Wilbert besloten om de verkiezing der dekens te herzien. De oude deken wordt voorgedragen door het bestuur. De jonge deken wordt voorgedragen door de overige leden.